Op Vireo Auto B.V. zijn de algemene voorwaarden van SternDealers B.V. van toepassing.

Statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 33251952. De algemene voorwaarden zijn te vinden op www.vireoauto.nl en www.stern.nl.

Download de algemene voorwaarden (PDF)